تلفن

گارانتی و خدمات

انتقادات و پیشنهادات

۰۲۱-۲۸۴۲ ۴۴۱۱

ایمیل

info-farmoxitaly@gmail.com

شبکه های اجتماعی

آدرس

دفتر ایران: تهران

دفتر ایتالیا:

کارخانه:

ارسال پیام