جارو شارژی
FX3410

 

  • دارای موتور مجزا در قسمت پارویی
  • دارای نسل جدید باطری 14/8 ولت
  • فیلتر ضد باکتری HEPA
  • امکان استفاده به صورت دستی
  •  دسته قابل تنظیم جهت نگهداری آسان